Inovacijos vaikų darželyje
   Pradžia      Mokymai PU dalyviams      I srautas

Mokymų programa „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“


2020 m. rugsėjo 16-17 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydamas ES struktūrinių fondų projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, 2020 m. rugsėjo 16-17 d. pakvietė priešmokyklinio ugdymo pedagogus į mokymus „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“. Projekte dalyvauja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojos – doc. dr. Vitalija Gražienė ir Renata Kondratavičienė.

Mokymų metu Laimutė Jankauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja mokymų dalyviams atskleidė, kaip gimė priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengimo idėja, o projekto turinio vadovė Edita Maščinskaitė pristatė projektą (http://www.inovacijosvaikudarzelyje.smm.lt).

Priešmokyklinio ugdymo priemonių rengėjų grupės vadovė doc. dr. Vitalija Gražienė pristatė kvalifikacinę programą, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos akcentus, prioritetus ir programos dermę su projektu „Inovacijos vaikų darželyje“. Buvo analizuotos inovacijos priešmokykliniame ugdyme: projektų metodas, grupės ir lauko veiklų integralumas, informacinio mąstymo ugdymo metmenys, STEAM nuostatos, įtraukiojo ugdymo galimybės projektinėje veikloje. Metodinė medžiaga priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė, studijų skyriaus vedėja Renata Kondratavičienė padėjo dalyviams ugdytis inovatyvios priešmokyklinio ugdymo veiklos dokumentavimo naudojant informacines technologijas įgūdžius. Mokymų lektorė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė, Erika Poškevičienė pakvietė dalyvius pašokti judrų ir linksmą atsisveikinimo šokį.

2021 metais bus išleisti inovatyvių projektų rinkiniai (dvi knygos grupės ir lauko veikloms bei trys priedai) bus publikuoti ir prieinami visiems Lietuvos pedagogams. Be abejonės, jais bus naudojamasi ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, rengiant kvalifikuotus ikimokyklinio ugdymo pedagogus.

© Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje" 2018, Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas